Property Type: Retail Strip Center

Gardena – Chastel

Gardena – Chastel

Price Negotiable
The Mix – Anaheim

The Mix – Anaheim

Price Negotiable
Tampa Ave & Roscoe Blvd

Tampa Ave & Roscoe Blvd

Price Negotiable
Yorba Canyon Center

Yorba Canyon Center

Price Negotiable